Det finns flera olika sätt att knyta en slips på, vissa mer eleganta än andra. I denna artikel kommer några av dessa sätt att nämnas tillsammans med enkla instruktioner gällande hur en slips ska knytas på det presenterade sättet. En korrekt knuten slips är ett lika viktigt inslag i den manliga formella klädseln som själva valet av slips. 

Olika rekommendationer gällande korrekt slipsknut ges beroende på olika utseendemässiga faktorer. Det rekommenderas att slipsknuten ska väljas i enlighet med hur kragen ser ut och kragen i sin tur bör väljas enligt vilken ansiktstyp man har. En viss sorts krage passar bäst för smalare ansikten, medan andra kragtyper passar bättre för runda eller ovala ansikten. 

Enkel knut 

Börja med att placera slipsen så att den bredare änden är till höger och den smalare änden till vänster. Slipsens baksida bör vara riktad från dig. För den breda änden under den smala änden till vänster. Fortsätt med att föra den breda änden över den smala änden mot höger. Ta upp den breda änden genom öglan vid halsen. 

När du har fått upp den breda änden genom öglan, för ner den igen genom den nybildade öglan framme vid halsen. För att dra åt knuten kan du dra i den breda änden och om du vill justera knuten kan du göra det genom att flytta den uppåt. Nu har du gjort en enkel knut i några steg. 

Denna knut är inte särskilt vanlig i väst men används desto mer i bland annat Kina. En orsak till varför den inte är så populär, trots att den är så enkelt och endast består av ett få antal steg, kan möjligen vara att den av vissa anses vara aningen svår att knyta upp. 

Trinity-knut 

Ha slipsens breda ände till vänster och smala ände till höger. Du kommer behöva röra den smala änden. Ta först den smala änden över den breda änden till höger. Ta sedan in änden genom öglan i nacken underifrån och ner igen till vänster. För sedan ner bakom den breda änden till höger och upp utanför nacköglan. 

Ta sedan änden genom nacköglan och ner till vänster. Ta änden runt den breda änden mot höger och in i nacköglan underifrån, varefter du tar änden genom den nybildade öglan framme vid halsen. Spänn inte öglan än. Ta änden bakom den breda änden mot höger. Ta åter änden fram och genom öglan som du bildade nyss. 

Spänn nu den främre öglan. Placera den smala änden bakom nacköglan till vänster. Nu har du en elegant Trinity-knut. Trinity-knuten är en ganska ny uppfinning och knyts först löst för att sedan spännas åt. Den har vissa likheter med den keltiska Triquetra-knuten, som dock inte kommer presenteras närmare i den här artikeln. 

Ett annat enkelt trick 

Ha först den breda änden till höger och den smala till vänster. Du ska endast flytta den breda änden. Först flyttar du den breda änden över den smala till vänster. Sedan ska änden under den smala och till höger. Därefter flyttas änden tvärsöver den smala till vänster, varpå änden tas upp genom nacköglan underifrån. 

De sista stegen går ut på att ta ner änden genom öglan som bildats framme vid halsen och därefter spänna knuten genom att dra den breda änden. Knuten kan sedan justeras. Den här knuten är väldigt populär och har varit det sedan 1800-talet. En stor del av dess popularitet härstammar från den enkla knytmetoden. 

Van Wijk-knut 

Börja med att ha den breda änden till höger och den smala till vänster. Flytta den breda änden enligt stegen nedan: 1. Över den smala till vänster. 2. Under den smala till höger. 3. Tvärsöver den smala till vänster. 4. Under den smala till höger. 5. Tvärsöver den smala till vänster. 6. Under den smala till höger. 

  1. Fortsättmed att ta den breda änden tvärsöver den smala till vänster. 8. Upp genom nacköglan underifrån. 9. Ner genom de tre nybildade öglorna framme vid halsen. 10. Spänn knuten genom att dra i den breda änden och justera slipsen vid behov. Försäkra dig om att de två första öglorna är lite lägre ner än den tredje. 

Van Wijk-knuten har fått sitt namn av konstnären Lisa van Wijk, vars syfte med att skapa knuten var att skapa den längsta slipsknuten. Knuten är en variant av den så kallade prins Albert-knuten och är en synnerligen elegant knut att bära på slipsen. Knuten anses också vara tämligen svår att knyta med tanke på de många stegen. 

Kelvin-knut 

För Kelvin-knuten behöver du endast flytta den breda änden. Börja med att ha slipsens baksida bort från dig, den smala änden till vänster och den breda till höger. Flytta sedan den breda änden enligt följande steg: 1. Ta först den breda änden under den smala änden till vänster. 2. Tvärsöver den smala änden till höger. 

  1. Däreftertar du den breda änden under den smala till vänster. 4. Sedan tvärsöver den smala till höger. 5. Upp genom nacköglan underifrån. 6. Ner igen genom den nybildade öglan framme vid halsen. 7. Dra i den breda änden för att spänna knuten och justera vid behov. Nu har du en färdig Kelvin-knut. 

Kelvin-knuten har fått sitt namn efter lord Kelvin, den välkände matematikern som fått ge sitt namn åt SI-enheten för temperaturer. Kelvin-knuten har vissa likheter med den enkla knuten som presenterades i början av denna artikel; den är simpel att göra och samtidigt elegant. Storleksmässigt blir knuten ungefär lika stor som den enkla knuten. 

Windsor-knut 

Flytta endast den breda änden. Börja med att ha den breda änden till höger och den smala änden till vänster. Följ följande steg: 1. Över den smala till vänster. 2. Upp genom nacköglan underifrån. 3. Ner igen till vänster. 4. Bakom den smala till höger. 5. Uppåt men utanför nacköglan. 6. Genom nacköglan och ner till höger. 

  1. Sedanfördu den breda änden tvärsöver den smala till vänster. 8. Fortsätt upp genom nacköglan underifrån. 9.Ner genom den nybildade öglan framme vid halsen. 10. Dra slutligen den breda änden nedåt för att spänna knuten och justera vid behov. Nu har du en elegant Windsor-knut, som fått sitt namn efter hertigen av Windsor. 

Sammanfattning 

Det finns flera olika sätt att knyta en slips på och de exempel som presenterats ovan är endast en liten del av dessa. Vissa är enklare och andra kräver lite mer fingerfärdighet men gemensamt för dem alla är att de tillför den manliga formella klädseln en unik detalj som bidrar till att skapa ett elegant intryck.