Att oroa sig är ganska vanligt idag och något som de flesta människor gör någon gång då och då. I måttliga mängder kan oro bidra till att man blir mer medveten om saker som bör göras, vilket kan motivera personen att göra det som ska bli gjort. I sådana fall kan oron rentav vara ganska bra. 

Problemen uppstår när oron börjar ta alltför mycken uppmärksamhet och tid i anspråk och den inte längre längre känns som en motiverande och positiv drivkraft. Då är det dags att ta tag i sin oro och lära sig att hantera den så att den inte stör det vardagliga livet eller rentav försämrar måendet. 

Hjälp med att gestalta oron 

När du oroar dig händer det ofta att du omedvetet dras in i en orosspiral och får svårt att själv ta dig loss. När du märker att oron börjar ta för mycken uppmärksamhet av dig bör du tala med någon förtrodd människa. En familjemedlem eller vän kan ge nyttiga tips och råd hur du kan tänka kring situationen. 

Ett annat bra sätt att få mer koll på din situation är att skriva ner de saker som oroar dig. Genom att ta dig tid att skriva ner dina orostankar får du bättre perspektiv på dem, vilket kan hjälpa dig att tänka mer objektivt på din situation, samtidigt som du kan få hjälp med att minska oron. 

Att ändra ditt perspektiv kan också vara ett bra sätt att gestalta din situation. Testa med att fråga dig själv vilken betydelse situationen kommer ha för dig i ett längre tidsperspektiv. Om du kommer fram till att den inte har betydelse, lägg undan oron med gott samvete. Om den kommer ha effekt, försök motivera dig att åtgärda situationen. 

Distrahera dig från oron 

Olika experter är oense om ifall distraktioner är ett bra sätt att hantera oro i det långa loppet men för en kortare tid kan det vara ett bra sätt att hjälpa dig själv. Tänk speciellt på att hitta positiva distraktioner när oron vill ha uppmärksamhet. Alkohol, droger och dylikt är inte att rekommendera som distraktionsmedel. 

Det som däremot kan rekommenderas är att gå en promenad ute i friska luften och tömma tankarna på det som oroar dig. Frisk luft och natur kan hjälpa dig att komma in i andra hälsosammare tankemönster som åtminstone tillfälligt bidrar till att minska din oro. Efteråt kan du känna dig uppiggad och glad. 

Meditation är en annan teknik som har blivit alltmer populär de senaste åren. Det finns flera tekniker att välja mellan och du kan välja den som passar dig bäst. Sätt dig bekvämt i en mjuk fåtölj eller på golvet, slut ögonen och lyssna till din andning. Fokusera på detta en stund och ge orostankarna en chans att skingras. 

Var medveten om orsakerna till din oro 

Varför oroar du dig egentligen? Oro kännetecknas av tankar som irrar runt i huvudet och inte vill ge oss någon ro. Ofta handlar orostankarna om saker i det förflutna eller i framtiden – saker som inte är aktuella just nu. Försök öka din medvetenhet kring varför du är orolig. Vad orsakar din oro just nu? 

De tidigare nämnda knepen om att tala med andra människor eller skriva ner dina orostankar kan vara hjälpsamma också när du försöker hitta den verkliga orsaken till din oro. Det är inte alltid så tydligt för oss själva varför vi oroar oss och då är det ofta fördelaktigt att bolla sina tankar med någon annan. 

Kan du lösa orsakerna till din oro? 

När du väl har kommit fram till vad orsaken till din oro är gäller det att avgöra om orsaken går att göra någonting åt. Det bästa sättet att hantera alla sorters problem på är att gå till botten med orsaken – att behandla sjukdomen istället för symptomen, så att säga. Fundera om orsaken till din oro kan åtgärdas. 

Är svaret nej? Ofta när vi oroar oss om saker som inte går att åtgärda gör vi det i ett försök att öka vår kontroll över situationer som inte går att kontrollera. Ju mer kontroll vi tror att vi har, desto mer saker hittar vi att oroa oss för. Därför är det bästa tipset här att acceptera osäkerheten. 

Är svaret ja? Oroar dig för konkreta saker som går att åtgärda bör du börja planera för hur du ska åtgärda din situation. Skriv kanske ner på en lista vilka tänkbara lösningar du har och försök lösa din situation på det sätt som verkar bäst. Det som går att åtgärda är bäst att åtgärdas så fort som möjligt. 

Fokusera på nuet 

Tänk på att din oro sällan gäller en situation som är aktuell här och nu. Om din oro gäller dåtid eller framtid kan du göra ett aktivt försök att fokusera på det som är aktuellt just nu. Det som har hänt går inte att ändra och det som kommer i framtiden är inte här än. 

Meditation hjälper inte bara med att distrahera dig från oron. Olika meditationstekniker hjälper dig också att påminna dig själv om att fokusera på nuet. Att lyssna till din egen andning eller att lugnt recitera ett mantra om och om igen ger hjärnan något konkret att fokusera på just nu, vilket hjälper med att skingra orostankar. 

Tänk också aktivt på att vara tacksam. Oro tenderar att få oss att fokusera på allt möjligt som kan gå dåligt, vilket gör att vi lätt glömmer bort allt det som faktiskt är bra. Påminn dig regelbundet om allt som är bra i ditt liv och kom ihåg att slutligen är det detta som spelar störst roll. 

En psykologs perspektiv 

Psykologen Olle Wadström presenterar ett helt annat perspektiv för att komma tillrätta med oro i sin bok “Sluta älta och grubbla”. Han argumenterar för att det bästa och effektivaste sättet att få slut på orostankar är att faktiskt tillåta sig att tänka de värsta orostankarna tills de inte känns så farliga för en längre. 

Wadström menar att distraktioner och så kallade tröstetankar bara förstärker orostankarna. Enligt honom är det effektivast att helt enkelt låta orostankarna komma och acceptera att de kan vara lika sanna som falska, vilket vi inte kan påverka. Tillslut kommer orostankarnas effekt att avta, då vi har tillåtit oss att erkänna och acceptera dem. 

Sammanfattning 

Då oron blir oss övermäktig är det skäl att hantera den på något sätt. Det finns flera sätt som fungerar positivt för oroshantering och det viktigaste är att du väljer det som du tror passar dig samt att du tillåter dig att ha tålamod med dig själv om den första sak du provar inte fungerar för just dig.