Vi gillar kakor och samlar på så många vi kan! Om du inte vill dela med dig så kan du enkelt ta bort dem under "inställningar" :)

TACK!
11 837 inskickade remissvar

Tack,

för att du fortsätter kampen för att stoppa vinstjakten!

Nu fortsätter kampen för att stoppa vinstjakten!

Opinionsverket är arbetarrörelsens nätverk för aktivister på nätet. Gå med i Opinionsverket om du vill stoppa vinstjakten och kämpa för ett jämlikt Sverige.

Vad handlar det här om egentligen?

Vad är det här för regeringsutredning?

I åratal har det pågått en vinstjakt utan dess like. Därför vill nu regeringen sätta stopp för att våra skattepengar rinner ut till skatteparadis. Det är det regeringen föreslår, att övervinsterna i välfärden ska bort.

Vad händer nu?

Remissvaren har nu skickats till Finansdepartementet där regeringen kommer se att 11 837 privatpersoner har sagt nej till vinstjakten i välfärden. Till hösten hoppas vi att de lägger fram ett förslag till riksdagen så att våra folkvalda politiker får visa på vilken sida de står - näringslivets eller folkets.

Vad kan jag göra?

Förutom att gå med i Opinionsverket så kan du kontakta dina lokalpolitiker och be dem att stå upp mot vinstjakten.

Vad betyder vinster i välfärden?

Det innebär att företag som får pengar från kommuner, landsting eller staten för att bedriva verksamhet i vår välfärd tar ut våra skattepengar i vinst. Istället för att stärka våra skolor och välfärden används pengarna till att köpa upp andra bolag och dessutom hamnar ofantliga summor i skatteparadis.

Men varför klubbas beslutet inte igenom på en gång, vad finns det att bråka om?

Det är en väldigt bra fråga! Partier som Moderaterna och Sverigedemokraterna har lyssnat alltför mycket på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, som till varje pris försvarar företagens övervinster.

Sverigedemokraterna gick till val på att rädda välfärden, varför är de då emot detta förslag som stoppar vinstjakten?

Du får fråga Sverigedemokraterna varför de sviker sina väljare, vi är inte förvånade. SD har även svikit i frågan om krav på kollektivavtal, vi misstänker att SD mest bryr sig om att bli kompisar med Moderaterna.

Har det alltid sett ut så här?

Det började redan på 1990-talet och sedan har det bara eskalerat, samtidigt som klyftorna i samhället bara ökar. Det är det som är så skrämmande, att så många miljarder av våra skattepengar har försvunnit från välfärden på så kort tid.

Måste inte företag få göra vinst?

Att företag i välfärden tar ut vinst är ingen naturlag, Sverige är det enda landet i världen som tillåter den här sortens rovdrift av välfärden. Våra skattepengar ska gå till välfärden, inte till aktieägarnas bankkonton på paradisöar. Företag som gör övervinster på våra skattepengar har inte i välfärden och skolor att göra.

Hur stora övervinster tar företagen ut?

Enligt regeringens utredning gick ca 6 miljarder kronor gick till övervinster år 2014. Det skulle räcka till cirka 10 000 nya lärare eller 40 nya skolor.